Tip van de Week

Wanneer of u of uw onderneming een derde inschakelt om een dienst te verlenen, zoals elektra- of schoonmaakwerkzaamheden, ontvangt u na afloop van de dienstverlening een factuur. Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de hoogte van de factuur, bijvoorbeeld omdat u de kwaliteit van de dienstverlening onvoldoende achtte of het niet eens bent met de opgegeven uren. Zorg dan dat u de werkbon niet ondertekent of zet daar een aantekening bij. Of, ook indien er geen werkbon is, laat zo snel mogelijk na de dienstverlening schriftelijk weten dat u klachten hebt. Klaagt u pas na ontvangst van de factuur of na een betalingsherinnering? Dan is de kans groot dat u te laat hebt geklaagd en dit zal ertoe leiden dat u de factuur moet betalen. 

Actualiteiten overzicht