Tip van de Week

Het komt regelmatig voor dat een contractspartij zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt. Juridisch zijn er dan diverse mogelijkheden. Als u bijvoorbeeld van de overeenkomst af wilt of schade lijdt en die wilt vorderen, is het van groot belang de juiste stappen te nemen om te voorkomen dat u rechten verspeelt. Afhankelijk van de exacte contractuele afspraken, is de eerste stap veelal een ingebrekestelling: een formele brief waarin u uw contractspartij nog een redelijke termijn geeft om alsnog na te komen. Zorg dat u in die brief concreet benoemt wat u verwacht. Komt de andere partij ook dan niet na, dan is deze in verzuim. Dit verzuim is vereist bij het nemen van verdere juridische stappen.

Actualiteiten overzicht