Tip van de Week

Vaak wordt een tussentijds opzegbeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit beding houdt in dat zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst tussentijds kan opzeggen. Let wel op: de aanwezigheid van dit beding betekent niet dat u, als werkgever, de arbeidsovereenkomst zomaar kunt opzeggen. U dient hier nog steeds vooraf toestemming voor te vragen aan UWV. Tussentijdse ontbinding door de kantonrechter behoort ook tot de mogelijkheden. Zegt u toch de arbeidsovereenkomst op zonder de juiste procedures te volgen? Dan bent u schadeplichtig jegens uw werknemer. Maak dus op de juiste wijze gebruik van het tussentijds opzegbeding.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team