Tip van de Week

Een boetebeding in een overeenkomst, bijvoorbeeld in een huurovereenkomst of een handelsovereenkomst, is essentieel wanneer een partij verplichtingen anders dan betaling van een geldsom op zich neemt. Dit beding legt vast dat bij niet-nakoming van deze verplichtingen een boete verschuldigd is aan de andere partij. Het dient als zekerheid voor schadevergoeding en stimuleert naleving van de overeenkomst. Zonder een dergelijk beding zou een rechtszaak nodig zijn, wat tijd en geld kost. Zorg dat het boetebeding schriftelijk is overeengekomen, duidelijk omschreven is en vergeet niet op te nemen dat de benadeelde partij naast de boete recht heeft op schadevergoeding en nakoming van de verplichting. 

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team