Tip van de Week

Hoofdregel is dat een goed niet aan de overeenkomst beantwoordt als het niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Daarbij moet worden gelet op de aard van het goed en de mededelingen die de koper over het goed heeft gedaan. Wilt u voorkomen dat betekenis toekomt aan een mededeling die in het kader van de onderhandelingen is gedaan terwijl dit niet in de overeenkomst is opgenomen? Neem dan een entire agreement clausule op in de overeenkomst, zodat duidelijk is dat partijen willen dat alleen de bepalingen die in de overeenkomst staan een rol spelen.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team