Tip van de Week

Als een ondeugdelijk goed is geleverd, dan moet de koper binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had behoren te ontdekken daarover klagen bij de verkoper. Laat de koper dat na, dan verliest hij alle rechten om te klagen wegens wanprestatie. Als er sprake is van een niet-consumentenkoop kunnen partijen de lengte van de klachttermijn geheel zelf bepalen en het wettelijke begrip ‘bekwame tijd’ definiëren. Neem als verkoper dus in de overeenkomst op binnen welke termijn de koper moet klagen zodat hier duidelijkheid over bestaat.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team