Tip van de Week

Het opstellen van een overeenkomst van opdracht is een belangrijk juridisch document waarin de rechten en plichten van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer worden vastgelegd. Enkele algemene tips die u in dit kader in gedachten kunt houden:

  • Vermeld de namen, adressen en contactgegevens van de opdrachtgever en de opdrachtnemer.
  • Omschrijf het doel van de opdracht zo nauwkeurig mogelijk.
  • Geef aan wat de duur van de opdracht is.
  • Omschrijf duidelijk de vergoeding, de betalingstermijn en eventuele aanvullende onkostenvergoedingen.
  • Geef aan wie verantwoordelijk is voor welke schade en welke verzekeringen nodig zijn.
  • Beschrijf de voorwaarden waaronder de overeenkomst kan worden beëindigd inclusief opzegtermijn en consequenties.
  • Voeg eventueel algemene voorwaarden toe die van toepassing zijn op de overeenkomst.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team