Tip van de Week

In een B.V. bevinden zich één of meer aandeelhouders. In de wet en in de statuten van de onderneming is opgenomen wat de rechten zijn van aandeelhouders, zoals:

  • recht op dividend;
  • recht om een vergadering bijeen te roepen;
  • recht om een verzoek om een enquêteprocedure in te dienen;
  • stemrecht tijdens een aandeelhoudersvergadering.

De aandeelhoudersvergadering (AvA) beslist o.a. over de benoeming en het ontslag van de bestuurders, het beloningsbeleid voor bestuurders en de vaststelling van de jaarrekening. Een aandeelhoudersbesluit dat niet conform de wettelijke en/of statutaire eisen is genomen, is niet geldig of kan worden vernietigd. Let daarom bij het inplannen van een AvA goed op de eisen die gelden.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team