Tip van de Week

In overnamecontracten wordt bijna altijd gebruik gemaakt van garanties en vrijwaringen om risico’s tussen de partijen te verdelen. De garanties en vrijwaringen zijn een cruciaal onderdeel van het contract, waarover bij de verkoop van een onderneming wordt onderhandeld. Deze onderhandelingen nemen vaak veel tijd in beslag. Die garanties en vrijwaringen hebben alleen nut als eventuele schade op de verkoper kan worden verhaald. Als koper is het dus belangrijk om voldoende zekerheid te bedingen. Bekende door de verkoper te verstrekken zekerheden zijn de bankgarantie, de escrow-overeenkomst en de Warranty & Indemnity- verzekering. Let hier goed op bij het sluiten van overnamecontracten!

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team