Bas de Moor is al vele jaren als advocaat werkzaam in de publieke en semipublieke sector, waarbij hij optreedt voor overheden, instellingen en professionals met een bijzonder statuut, zoals ambtenaren, wetenschappers en loodsen. Zijn specialisaties zijn onderwijsrecht, bestuurlijk organisatierecht, arbeidsrecht in de publieke sector en bestuursrecht. Bas legt zich toe op het oplossen van ingewikkelde –vaak multidisciplinaire- juridische vraagstukken waarbij een hoge mate van analytisch vermogen, communicatieve vaardigheden en strategisch overzicht vereist zijn. Door de jaren heen is Bas betrokken geweest bij tal van complexe juridische adviestrajecten, maar is zijn naam ook met enige regelmaat verbonden geweest aan baanbrekende gerechtelijke procedures die hebben geleid tot annotaties in vakbladen.  

Bas is aan de Universiteit Leiden afgestudeerd in het Nederlands recht en Politieke Wetenschappen. Hij is sinds 1999 werkzaam in de advocatuur (beëdigd in 2000). Bas heeft gepubliceerd in vakbladen, schrijft blog-artikelen en geeft regelmatig onderwijs. Hij is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR), de Vereniging Ambtenaar & Recht (VA&R), de Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO) en de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV). Sinds 2017 is Bas voorzitter van het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences. Van 2018 tot 2023 was hij managing partner van het kantoor.

Publicaties:

  • Met de Wietpas het schip in? Aansprakelijkheidsaspecten van het Nederlandse coffeeshopbeleid. Gepubliceerd in RisicoBewust, uitgave van OVO / september 2012 / nummer 2 Risicobewust 2012/2 pag. 1-4;  
  • Letselschade en de Verhaalswet ongevallen ambtenaren (VOA), een vergeten instrument? Door mr. drs. Bas de Moor, mr. Danielle Quist-van Zanten en mr. Sander Scheele, gepubliceerd in ‘Verhaal van schade door de overheid’, uitgave van Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO), maart 2009;  
  • Schadeverhaal op een ambtenaar.... als daar echt aanleiding toe bestaat. Door mr. drs. Bas de Moor, gepubliceerd in ‘Verhaal van schade door de overheid’, uitgave van Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO), maart 2009; 
  • Oprichten van en deelnemen in privaatrechtelijke rechtsvormen door gemeenten. Gepubliceerd in de Gemeentestem 2007, 7279 - 8 september 2007 Gst. 2007/97.

Praktijkgebieden

Bas groot

B.F.TH. (Bas) de Moor

Advocaat | Partner

Bekijk ons team

Gerelateerde actualiteiten

Alle actualiteiten gerelateerd aan B.F.TH. (Bas) de Moor