Een door bedrijven gesloten kartel om de consumentenprijs te beïnvloeden is verboden. Ook een beding dat langdurig verplicht om bepaalde producten exclusief van een bepaalde leverancier te moeten afnemen, is niet altijd toegestaan. Hetzelfde geldt voor een beding dat verbiedt dat twee winkels die actief zijn in dezelfde branche, zich vestigen in een winkelcentrum. Wij adviseren marktpartijen over contracten die mogelijk in strijd zijn met de Mededingingswet. Het is onrechtmatig om te verlangen dat een mededingingsrechtelijk verboden contract wordt nageleefd.

Ook voor overheden is de Mededingingswet van belang: overheidsbedrijven zijn verplicht de integrale kosten van een product aan consumenten in rekening te brengen. Overheden mogen overheidsbedrijven niet bevoordelen.

Specialisten Mededingingsrecht

Bekijk ons team