Rikkert Hoekstra is in 1984 zowel privaatrechtelijk als in de bedrijfs- en sociaaleconomisch rechtelijke richting afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht en ook in dat jaar beëdigd als advocaat. Vanaf 1990 is hij werkzaam bij Adriaanse van der Weel. In 1987/1988 heeft Rikkert zijn loopbaan als advocaat korte tijd onderbroken om werkzaam te zijn als kort geding griffier.

Procederen op het scherpst van de snede zit Rikkert in het bloed. Meer dan 125 uitspraken op zijn naam zijn gepubliceerd. Maar adviseren ter vermijding van procedures en het opstellen van contracten ter voorkoming daarvan zijn eveneens activiteiten die het strategisch inzicht vereisen dat Rikkert heeft en graag inzet.

Rikkert is lid van de Raad van Discipline, de rechtbank die voor de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland als tuchtrechter fungeert, aspirant-lid van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA) en bestuurslid van de Stichting D’Aegen. Daarnaast maakt hij deel uit van de interne klachtencommissie van Adriaanse van der Weel.

Publicaties:

  • Van de hand  van mr. U.T. Hoekstra is in De Gemeentestem’ van maart 2017 een annotatie verschenen bij het arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch 18 oktober 2016: ‘Particulier gebruik van publieke eigendom: in de regel gedoogd, geen inbezitneming! (Boxtel)’;

  • Het risico van de voorlopige voorziening en van de uitspraak in eerste aanleg. Gepubliceerd in de Gemeentestem 2013, 7395 – 14 november 2013 Gst. 2013/111 inclusief Reactie op artikel mr. U.T. Hoekstra van mr. L.M. Koenraad, gepubliceerd in de Gemeentestem 2014, 7398 – 23 januari 2014 Gst. 2014/9 inclusief Reactie op mr. L.M. Koenraad door mr. U.T. Hoekstra, gepubliceerd in de Gemeentestem 2014, 7398 – 23 januari 2014 Gst. 2014/10;    
  • Overgangsperikelen vierde tranche Awb bij de invordering van verbeurde dwangsommen en kosten van bestuursdwang. Door mr. C.J. IJdema en mr. U.T. Hoekstra, gepubliceerd in de Gemeentestem 2009, 7329 – 19 december 2009 Gst. 2009/129;    
  • Projectontwikkelaar en exploitatieovereenkomst, gepubliceerd in de Gemeentestem 2000, 7123 – 21 juli 2000 Gst. 2000/7123 pag. 357-362. 

Praktijkgebieden

Bekijk ons team

Gerelateerde actualiteiten

Alle actualiteiten gerelateerd aan U.T. (Rikkert) Hoekstra