Tip van de Week

De Wet flexibel werken (Wfw) geeft werknemers het recht om bij u als werkgever een verzoek in te dienen voor aanpassing van hun arbeidsduur, werktijden of werkplek. Dit omvat ook verzoeken om een tijdelijke arbeidsovereenkomst om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dient een werknemer een dergelijk verzoek in, dan moet u hier binnen een maand schriftelijk en gemotiveerd op reageren. Bij gebrek daarvan wordt de arbeidsovereenkomst automatisch omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het is daarom verstandig een verzoek op grond van de Wfw serieus te nemen en op de juiste wijze in behandeling te nemen.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team