Tip van de Week

Bij vrijwel iedere verkooptransactie geeft een verkoper aan de koper garanties over de zaak die wordt verkocht. Over het algemeen betreft een garantie de toezegging van de verkoper dat een bepaalde gebeurtenis zal plaatsvinden dan wel uitblijven en dat, indien dit niet het geval is, de koper bepaalde rechten kan uitoefenen. Hij kan dan bijvoorbeeld de overeenkomst (deels) ontbinden, de overeenkomst op grond van dwaling vernietigen, de nakoming daarvan vorderen en/of een schadevergoeding eisen. Controleer de overeenkomst goed op deze zaken en onderhandel hierover als u bepaalde risico’s (deels) wil verschuiven naar uw wederpartij.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team