Tip van de Week

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst is een cruciale stap, maar soms gebeurt dit onder invloed van dwaling. Bij dwaling komt de overeenkomst tot stand onder een onjuiste voorstelling van zaken, bijvoorbeeld door misleidende mededelingen of het achterhouden van essentiële feiten. Denk hierbij aan het verzwijgen van cruciale informatie die maakt dat de werknemer niet zijn functie kan uitoefenen. Is sprake van dwaling, dan kan de arbeidsovereenkomst onder omstandigheden worden vernietigd. De lat hiervoor ligt wel hoog. Als werkgever dient u er in ieder geval op bedacht te zijn dat, als u geconfronteerd wordt met dwaling, u wellicht mogelijkheden heeft om alsnog het contract te beëindigen.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team