Tip van de Week

In deze krappe arbeidsmarkt kan het voorkomen dat een werknemer de arbeidsovereenkomst bij u opzegt om bij een nieuwe werkgever te werken. De standaard opzegtermijn voor werknemers is één maand. Deze opzegtermijn kan worden verlengd. U dient dit dan schriftelijk overeen te komen, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst. Daarbij geldt wel dat u, als werkgever, minimaal de dubbele opzegtermijn aanhoudt. Wilt u bijvoorbeeld dat een werknemer een opzegtermijn van twee maanden in acht dient te nemen? Dan dient u zelf minimaal vier maanden aan te houden en dit expliciet schriftelijk op te nemen in het beding. Vergeet hiernaast niet eerst een eventuele cao te controleren op bestaande afspraken over opzegtermijnen.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team