Tip van de Week

Sinds 1 augustus 2022 mag een werkgever geen verbod op nevenactiviteiten meer opleggen, tenzij sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond. Het is aan u, als werkgever, om dat te toetsen. Daarvoor is het essentieel dat uw werknemer bij u meldt welke nevenwerkzaamheden hij of zij verricht. Neem daarom in de arbeidsovereenkomst een meldplicht op. Om te waarborgen dat de werknemer aan deze plicht voldoet, kunt u gebruikmaken van een standaard formulier. Leg deze jaarlijks voor aan uw werknemers, bijvoorbeeld tijdens de functioneringsgesprekken. Zo voorkomt u bovendien  dat onduidelijkheid bestaat bij de werknemer over welke informatie hij of zij aan u dient te verstrekken over de nevenactiviteiten.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team