Tip van de Week

Mogelijk verricht binnen uw organisatie een persoon vrijwillig werkzaamheden. Als ondernemer draagt u het risico aansprakelijk te worden gesteld als een vrijwilliger schade oploopt. Zo geldt de werkgeversaansprakelijkheid ook in gevallen waarin een niet-werknemer schade oploopt tijdens het uitvoeren van werkzaamheden “in de uitoefening van het beroep of bedrijf”. Is geen sprake van werkzaamheden in uitoefening van beroep of bedrijf? Dan kan de vrijwilliger de schadevordering ook baseren op een onrechtmatige daad als sprake is van onvoldoende zorgvuldigheid en oplettendheid aan de zijde van de ondernemer. Maak dan ook aanvullende afspraken met de vrijwilliger en tref maatregelen om vrijwilligers te beschermen tegen mogelijke gevaren.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team