Tip van de Week

Wanneer u als werkgever een werknemer wilt ontslaan, dient u eerst te onderzoeken of de werknemer kan worden herplaatst. U kijkt dan naar alle openstaande of op korte termijn te verwachten vacatures binnen de organisatie of binnen het concern waarvan uw organisatie onderdeel uitmaakt. Als een functie beschikbaar is die passend is voor de werknemer, dient u deze in beginsel aan te bieden aan de werknemer. Een functie is passend als deze aansluit bij de ervaring, opleiding en capaciteiten van de werknemer. De herplaatsingsverplichting is een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Houd niettemin altijd goed bij welke stappen u hebt ondernomen om herplaatsingsmogelijkheden te onderzoeken.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team