Tip van de Week

Het kan voorkomen dat u een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen opvolgende arbeidsovereenkomst kan of wil aanbieden. Dit dienstverband eindigt dan op de datum genoemd in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, mits u de werknemer schriftelijk hebt aangezegd dat geen opvolgend contract wordt aangeboden. Na het einde van rechtswege dient u een eindafrekening op te maken. Hierin neemt u bijvoorbeeld de opgebouwde, maar niet opgenomen vakantiedagen en de pro rata vakantiebijslag op. Vergeet hierbij niet dat u een transitievergoeding (1/3e maandloon per dienstjaar) verschuldigd bent wanneer u als werkgever kiest de werknemer geen opvolgende arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team