Tip van de Week

Bent u aan het onderhandelen over een overeenkomst? In principe zijn partijen vrij tussentijds onderhandelingen af te breken als zij toch geen overeenkomst willen sluiten. Onder bepaalde omstandigheden kan het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn de onderhandelingen af te breken. Is dit het geval, ontstaat een schadevergoedingsverplichting. U kunt deze schadevergoedingsverplichting voorkomen wanneer u gezamenlijk vooraf afspraken maakt over de gevolgen bij het afbreken van onderhandelingen. Staat u op het punt te onderhandelen over een overeenkomst met grote belangen? Onderzoek dan of u vooraf afspraken wil maken over het afbreken van onderhandelingen om schadeplichtigheid te voorkomen.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team