Tip van de Week

Bij het opstellen van contracten (zoals bijvoorbeeld koopovereenkomsten en huurovereenkomsten) is de precieze tekst van de bepalingen een belangrijk punt om bij stil te staan. Het gebeurt regelmatig dat verschillende partijen een bepaalde zin op verschillende manieren lezen en interpreteren. Dit kan zorgen voor problemen bij de uitvoering van de overeenkomst. Neem in uw onderhandelingen daarom alle zaken mee die u van belang acht en loop de bewoordingen van de overeenkomst zorgvuldig na. Eventueel kunt u in het contract ook afspreken dat de grammaticale uitleg prevaleert boven de bedoeling van partijen, zodat interpretatieverschillen zo veel mogelijk worden voorkomen.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team