Tip van de Week

Een werkgever die vermoedt dat zijn werknemer liegt over (bijvoorbeeld) zijn ziekteverzuim of diefstal wil vanzelfsprekend in actie komen. Mag u als werkgever dan zomaar een recherchebureau inzetten of staat het recht op privacy hieraan in de weg? Het algemene uitgangspunt is dat een rechercheonderzoek een zwaar middel is dat niet lichtvaardig mag worden ingezet. Tegen de werknemer moeten in ieder geval ernstige verdenkingen van ernstige overtredingen zijn, die een heimelijk onderzoek noodzakelijk maken. Onder die omstandigheden, en ervan uitgaande dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, weegt het belang van waarheidsvinding in beginsel zwaarder dan het recht op privacy. Maatwerk en zorgvuldigheid zijn hier dus geboden.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team