Tip van de Week

Als in een cao niets anders is opgenomen, kunt u als werkgever afspraken met een werknemer maken over een vergoeding voor overwerk. Zo kan ook worden afgesproken dat een vergoeding voor overwerk geacht wordt te zijn inbegrepen in het salaris. Een dergelijke afspraak is mogelijk zolang de ondergrens van het wettelijk minimumloon gewaarborgd blijft én de uitkomst van de afspraak niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is of dit in strijd is met het goed werkgeverschap. Informeer de werknemer in ieder geval duidelijk over de geldende afspraken. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een overwerkregeling en/of een beding in de arbeidsovereenkomst. Zo wordt discussie - en mogelijk ook betaling - achteraf voorkomen. 

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team