Tip van de Week

Als ondernemer bent u in veel gevallen aansprakelijk voor de gevolgen van bedrijfsongevallen. Als sprake is van een bedrijfsongeval, wordt onderzocht of u aan uw zorgplicht hebt voldaan. Onderdeel van die zorgplicht is dat u uw werknemers moet uitleggen op welke wijze zij veilig hun werk kunnen uitvoeren. Schriftelijke veiligheidsinstructies zijn daarom in vele branches onmisbaar. Het is van belang dat uw werknemers deze instructies begrijpen. Zorg daarom dat de wijze waarop u de instructies overbrengt goed past bij uw werknemers. Hebt u bijvoorbeeld werknemers in dienst die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen? Werk dan met pictogrammen, vertalingen en/of een tolk voor mondelinge instructies.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team