Tip van de Week

In een beëindigingsovereenkomst tussen u en uw werknemer wordt vaak een finaal kwijtingsbeding opgenomen. Dit beding betekent dat u na beëindiging van het dienstverband niets meer van elkaar te vorderen hebt, behalve wat in de beëindigingsovereenkomst is afgesproken. Zorg er dus voor dat u alle ‘losse eindjes’ in de beëindigingsovereenkomst opneemt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de postcontractuele bedingen, zoals een concurrentiebeding. Wilt u dat deze blijft gelden? Benoem dit in de overeenkomst. Hebt u nog studiekosten terug te vorderen? Verwijs hier concreet naar. Voorkom ongewenste gevolgen door alle losse eindjes na te lopen en bepaal welke afspraken u wel en niet opneemt in de beëindigingsovereenkomst.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team