Tip van de Week

Als u als werkgever een concurrentiebeding wil opnemen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst, dient u te voldoen aan strikte voorwaarden. Zo moet u motiveren waarom een concurrentiebeding noodzakelijk is. Wel is het mogelijk een 'voorwaardelijk concurrentiebeding' in een tijdelijk contract op te nemen, dat pas geldig wordt bij omzetting naar een vast contract. Zorg er wel voor dat deze voorwaarde expliciet in de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst staat. Ook dient u in een addendum te bevestigen dat aan het concurrentiebeding wordt vastgehouden wanneer het contract wordt omgezet. Wanneer de werknemer dit addendum ondertekent, is voldaan aan de vereisten van een rechtsgeldig concurrentiebeding.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team