Tip van de Week

Als werkgever moet u ten minste één maand voor de einddatum schriftelijk aan de werknemer moet laten weten of zijn tijdelijke contract wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden. Zegt u niet of niet tijdig aan, dan is een vergoeding verschuldigd van maximaal een maandsalaris. Ook als het een werknemer langs andere weg duidelijk was dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd of als de werknemer geen nadeel lijdt door het mondeling aanzeggen, bent u een aanzegvergoeding verschuldigd. Kortom: zeg de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan, bijvoorbeeld met kort briefje, mailtje of zelfs een WhatsAppberichtje.

 

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team