Tip van de Week

Wanneer sprake is van een disfunctionerende werknemer, ontstaat geregeld discussie over de manier waarop een verbetertraject wordt ingestoken. Belangrijk is dat het de werkgever is die, bijvoorbeeld aan de hand van het functieprofiel van de werknemer, bepaalt wat de verbeterpunten zijn. Die verbeterpunten moeten voor de werknemer realistisch en haalbaar zijn. De bedoeling is ook dat de werknemer een serieuze kans (en dus voldoende tijd) krijgt om zijn functioneren te verbeteren. Van een werkgever wordt daarnaast verwacht dat hij de werknemer ondersteunt, bijvoorbeeld door het aanbieden van een training of het inschakelen van een coach. Met het zorgvuldig insteken en doorlopen van een verbetertraject verbetert u, als werkgever, uw kansen in een ontbindingsprocedure wegens disfunctioneren.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team