Praktijkgebieden
document

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

Winkelcentrum

Didamarrest en gelijkheidsbeginsel, enige serieuze gegadigde, artikel 107 VWEU, artikel 1.1 Aw 2012, bezwarende titel, gemengde overheidsopdracht, artikel 2.12b lid 2 AW 2012, hoofdvoorwerp valt buiten de werkingssfeer van de aanbestedingsrichtlijnen.

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Nietige Zeeuws-Vlaamse grondtransactie

Een Belgische overheid, OCMW Gent, is eigenaar van 450 ha. landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen. Deze overheid verkoopt deze gronden aan een vermogende Belg, de topman van Katoen Natie, die deze gronden koopt via zijn Luxemburgse vennootschap.