Praktijkgebieden
Contractenrecht

Nieuwsbrief voor overheden

28/8/2023

Vervalbedingen in aanbestedingsvoorwaarden

Bouwend Nederland opgelet. Aanbestedende diensten doen er verstandig aan om in de aanbestedende documentatie een vervalbeding op te nemen. Komt een inschrijver niet op tijd in het geweer tegen de gunning van de opdracht aan een ander, dan kan de inschrijver wegens het vervalbeding op een later...

Dorrith en Ruben Sfeerfoto

Blog

17/8/2023

Duurzaamheidsblog 1: De drie P's van duurzaamheid, kent u ze al?

Anno 2023 is duurzaamheid een hot topic. Van (decentrale) overheid tot semi-overheid, non-profit organisatie, ondernemer of natuurlijk persoon, men kan er niet meer omheen. Maar wat is nu precies duurzaamheid en wat betekent dit vanuit een juridisch perspectief?

document

Nieuwsbrief voor overheden

22/5/2023

Winkelcentrum

Didamarrest en gelijkheidsbeginsel, enige serieuze gegadigde, artikel 107 VWEU, artikel 1.1 Aw 2012, bezwarende titel, gemengde overheidsopdracht, artikel 2.12b lid 2 AW 2012, hoofdvoorwerp valt buiten de werkingssfeer van de aanbestedingsrichtlijnen.

Overheden

Nieuwsbrief voor overheden

14/12/2022

Nietige Zeeuws-Vlaamse grondtransactie

Een Belgische overheid, OCMW Gent, is eigenaar van 450 ha. landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen. Deze overheid verkoopt deze gronden aan een vermogende Belg, de topman van Katoen Natie, die deze gronden koopt via zijn Luxemburgse vennootschap.