Medewerkers
Daniël en Ingrid iPad

Tip van de Week

17/7/2024

Kom een klachttermijn overeen in een overeenkomst of algemene voorwaarden

Indien een prestatie niet aan de overeenkomst beantwoordt, is de andere partij voor een beroep op dat gebrek verplicht om na ontdekking binnen bekwame tijd te klagen. Uit de wet volgt niet binnen hoeveel dagen dat moet zijn. Daardoor is de klachttermijn vaak een onderwerp van conflict. Het is dan...

Rotterdam skyline

Blog

27/6/2024

Duurzaamheidsblog 15: biobased bouwmaterialen

Biobased bouwmaterialen zijn gemaakt van plantaardig materiaal, of soms ook van dierlijk materiaal (zoals wol), bacteriën (o.a. zeewier) of schimmels (mycelium). Biobased bouwmaterialen zijn op ecologische wijze geteeld, geoogst en gebruikt en kunnen hergebruikt worden.

avdw

Tip van de Week

5/6/2024

Aanneming van werk of vriendendienst?

Besluit u om een vriend of buurman te vragen voor klussen in huis of in uw onderneming? Bedenk dan dat u niet altijd dezelfde rechten hebt als die u zou hebben als u een professionele partij inschakelt. Stel: het resultaat is niet naar wens of het gaat mis en het moet worden hersteld, dan kan het...

Olga Huisman

Blog

23/5/2024

Incoterms

Voor een importeur of exporteur van goederen is het belangrijk om goede afspraken te maken over het vervoer van de goederen. Vaak worden daarvoor de term ‘Incoterms’ gebruikt. Dit is een set van voorwaarden voor internationale commerciële overeenkomsten. Deze voorwaarden werden voor het eerst...

avdw

Tip van de Week

8/5/2024

Gebruik de Haviltex-maatstaf in uw voordeel!

De Hoge Raad staat toe dat partijen contractueel kunnen afwijken van de zogenoemde Haviltex-maatstaf. Dit is een principe dat stelt dat bij de interpretatie van overeenkomsten niet alleen de tekst ervan, maar ook de intenties van de partijen in aanmerking moeten worden genomen. Het uitsluiten van...

Foto Olga

Blog

30/4/2024

Let goed op bij het sluiten van een overeenkomst namens een BV in oprichting

Stel je voor: je bent een startende ondernemer en je wilt een kantoor huren. Je besluit alvast vóór de officiële oprichting van de BV een huurovereenkomst te sluiten namens de BV in oprichting. Alles lijkt goed te gaan, tot je de overeenkomst niet meer kunt nakomen en het er ook niet naar uitziet...

Spreekkamer

Tip van de Week

24/4/2024

Gebruik de juiste terminologie als u een overeenkomst wilt beëindigen!

Wanneer u geconfronteerd wordt met de noodzaak om een overeenkomst te beëindigen, wees dan bedachtzaam op het juiste gebruik van terminologie en de toepasselijke juridische procedures. In situaties waarin een contractspartij haar contractuele verplichtingen schendt, biedt de mogelijkheid tot...

Spreekkamer

Tip van de Week

13/3/2024

Zorg voor voldoende zekerheid in een overnamecontract

In overnamecontracten wordt bijna altijd gebruik gemaakt van garanties en vrijwaringen om risico’s tussen de partijen te verdelen. De garanties en vrijwaringen zijn een cruciaal onderdeel van het contract, waarover bij de verkoop van een onderneming wordt onderhandeld. Deze onderhandelingen nemen...

Foto Olga

Blog

1/3/2024

Opzegging distributieovereenkomst

Opzegging is een manier om een overeenkomst te beëindigen. Over het algemeen hoeft u geen goede reden te hebben als u een overeenkomst wilt opzeggen. Voor de opzegging van distributieovereenkomsten gelden verschillende regels. Waar moet u op letten als u een overeenkomst wilt opzeggen? Wat zijn uw...

blog Emma

Tip van de Week

21/2/2024

Tips voor het opstellen van een overeenkomst van opdracht

Het opstellen van een overeenkomst van opdracht is een belangrijk juridisch document waarin de rechten en plichten van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer worden vastgelegd. Enkele algemene tips die u in dit kader in gedachten kunt houden: Vermeld de namen, adressen en contactgegevens van de...

algemene voorwaarden

Tip van de Week

7/2/2024

Beperk uw aansprakelijkheid als verkoper van een goed

Bij vrijwel iedere verkooptransactie geeft een verkoper aan de koper garanties over de zaak die wordt verkocht. Over het algemeen betreft een garantie de toezegging van de verkoper dat een bepaalde gebeurtenis zal plaatsvinden dan wel uitblijven en dat, indien dit niet het geval is, de koper...

Martin algemeen

Tip van de Week

24/1/2024

Neem een entire agreement clause op in een koopovereenkomst

Hoofdregel is dat een goed niet aan de overeenkomst beantwoordt als het niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Daarbij moet worden gelet op de aard van het goed en de mededelingen die de koper over het goed heeft gedaan. Wilt u voorkomen dat...

actualiteiten

Tip van de Week

10/1/2024

Spreek een klachttermijn af in een koopovereenkomst

Als een ondeugdelijk goed is geleverd, dan moet de koper binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had behoren te ontdekken daarover klagen bij de verkoper. Laat de koper dat na, dan verliest hij alle rechten om te klagen wegens wanprestatie. Als er sprake is van een niet...