Niet alleen bedrijven en overheidslichamen krijgen in toenemende mate te maken met strafrechtelijk vervolging, maar ook hun leidinggevenden. Of het nu gaat om overtreding van veiligheids- of milieuvoorschriften, (vermeende) fraude of om schending van regels voor verkeer op de weg en het water, het economische strafrecht is nooit ver weg.

Een (zelf gemeld) incident, een klacht van een werknemer, concurrent, omwonende of een milieugroepering: het kan er zomaar toe leiden dat uw bedrijf door het Openbaar Ministerie onder de loep wordt genomen. U kunt te maken krijgen met de Inspectie SZW, Inspectie IL&T, de Voedsel- en Warenautoriteit, de Regionale Uitvoeringsdienst, de Veiligheidsregio, het Regionaal Milieu Team of de ‘waterpolitie’, om maar eens een paar instanties te noemen.  
 
Wanneer uw bedrijf, u als leidinggevende, of uw werknemers onderwerp zijn van onderzoek, kunnen wij u bijstaan. Wij zijn gewend om omvangrijke en juridisch complexe strafzaken voor u te behandelen en u daar vanaf het begin in bij te staan. Dat varieert van het geven van verhoortrainingen, bijstand tijdens het verhoor en het zelf opsporen en presenteren van ontlastend bewijsmateriaal. En natuurlijk het bepleiten van de zaak tijdens de strafzitting. Maar door een uitgekiende strategie, slagen we er ook regelmatig in om de zaak buiten de strafrechter en het zicht van de buitenwereld af te wikkelen. Zo proberen wij in een vroegtijdig stadium om publicitaire schade te beperken.

Gedegen vakmanschap en absolute discretie staan bij ons hoog in het vaandel.
 
 
 

Specialisten Economisch en milieustrafrecht

Bekijk ons team