Wat is een appartementsrecht?

Wanneer u een appartement koopt in een gebouw, hebt u een bijzondere vorm van eigendom. U koopt immers een aandeel in de eigendom van een gebouw. Als appartementseigenaar bent u gerechtigde van een appartementsrecht. U hebt de exclusieve bevoegdheid om uw appartement, het privé-gedeelte, te gebruiken. 

Wat is een Vereniging van Eigenaars (VvE)?

Als gerechtigde van een appartementsrecht bent u van rechtswege lid van een VvE. De VvE is een rechtspersoon die besluiten kan nemen en overeenkomsten kan aangaan. Aan het lidmaatschap bij de Vereniging van Eigenaars hangen bepaalde rechten en verplichtingen. Zo moet u (maandelijks) bijdragen in de gezamenlijke schulden en kosten. Dit betekent ook dat wanneer het dak van het gezamenlijke gebouw moet worden vervangen en hiervoor niet voldoende geld in de kas zit, u als eigenaar naar rato van uw aandeel in het gebouw aan deze kosten moet bijdragen. U hebt ook een stemrecht in de vergadering van eigenaars, die doorgaans eenmaal per jaar wordt gehouden. 

Akte van splitsing 

Samen met de andere eigenaars hebt u het gezamenlijke eigendom van het appartementencomplex. De splitsing van de appartementsrechten ligt vast in een notariële akte: de akte van splitsing. De akte van splitsing geeft onder meer een nauwkeurige omschrijving van het gebouw en de afzonderlijke appartementsrechten. Hierdoor wordt duidelijk wat de gemeenschappelijke en de privé-gedeelten zijn door de grenzen aan te geven. Deze zaken staan ook weergegeven op een splitsingstekening, die onderdeel uitmaken van de akte van splitsing. De splitsingsakte bepaalt ook de eigendomsverhouding tussen verschillende appartementsrechten en het aantal stemmen van een appartementseigenaar in een vergadering van eigenaars. 

Splitsingsreglement

Onderdeel van de splitsingsakte is het splitsingsreglement. Het kan ook voorkomen dat in de splitsingsakte wordt verwezen naar een modelreglement van splitsing. Daar vindt u onder meer in terug:

 • wat de rechten en verplichtingen binnen de VvE zijn;
 • in welke verhouding de eigenaars moeten bijdragen in de gemeenschappelijke schulden en kosten;
 • met hoeveel stemmen een besluit kan worden goedgekeurd;
 • wat de bevoegdheden en taken van een bestuur van een VvE zijn;
 • op welke manier begrotingen, exploitatierekeningen en periodieke bijdragen worden vastgesteld. 

Huishoudelijk reglement

Veel zaken die betrekking hebben op de vereniging van eigenaars worden geregeld in de splitsingsakte en het splitsingsreglement. Toch is het aan te raden om binnen een VvE ook aanvullend huishoudelijk reglement op te stellen. Hier kunt u praktische en huishoudelijke zaken regelen als overlast, gebruik van de gemeenschappelijke ruimte, maar ook welke gevolgen er staan op het overtreden van de regels in het reglement. Het huishoudelijk reglement geldt voor alle eigenaars indien de Vergadering van Eigenaars het huishoudelijk reglement van toepassing verklaart.  

Geschillen binnen de VvE

Zoveel mensen, zoveel wensen. Dit geldt ook zeker in een appartementencomplex. Een vereniging van eigenaars maakt de samenwerking er niet altijd makkelijk op. De eigenaars moeten met elkaar samenwerken voor het beheer, gebruik en onderhoud van het gebouw. Deze samenwerking is aan veel regels gebonden. Die samenwerking kan ook zorgen voor geschillen die leiden tot procedures, zoals:

 • een verzoek tot vernietiging van besluiten van de vergadering van eigenaars;
 • een vervangende machtiging om een procedure te kunnen starten;
 • nakoming van overeenkomsten;
 • niet-naleving van de splitsingsakte en/of het splitsingsreglement;
 • incasseren van een achterstand in VvE-bijdragen;
 • wijziging van de splitsingsakte.

Juridisch advies bij een vraag over het appartementsrecht 

Hebt u een geschil binnen de VvE? Bent u het niet eens met een besluit van de vergadering van eigenaars? Of wilt u dat een appartementseigenaar eindelijk eens zijn VvE-bijdragen betaalt? Een gespecialiseerde advocaat appartementsrecht kan u van juridisch advies voorzien. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden, risico’s en kansen te bespreken. Dit mag telefonisch of onder het genot van een kop koffie of thee op ons advocatenkantoor in Middelburg, Rotterdam of Terneuzen. 
 

Specialisten Appartementsrecht

Bekijk ons team