De wet kent drie soorten huur van gebouwde onroerende zaken: huur van woonruimte, huur van zogenaamde middenstandsbedrijfsruimte (bijvoorbeeld een winkel of een restaurant) en ‘overige’ bedrijfsruimte (bijvoorbeeld kantoorruimte). Voor elk van deze verschillende soorten huur gelden andere wettelijke bepalingen. Daarbij komt dat in de wet veel bepalingen dwingendrechtelijk zijn, zodat daar door partijen niet zomaar van kan worden afgeweken.

De huurovereenkomst 

Zowel voor een huurder als verhuurder is het van belang bij het aangaan van een huurovereenkomst de zaken goed te regelen, om eventuele problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Het begint met het opstellen van de huurovereenkomst. Indien u een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte wilt (laten) opstellen, is het van belang dat u weet welk wettelijke regime op uw bedrijfsruimte van toepassing is. Dat is niet altijd even duidelijk. 

Indien een huurovereenkomst woonruimte moet worden opgesteld, is de meeste gestelde vraag of dit ook voor bepaalde tijd kan en zo ja hoe. Verhuurders willen vaak al bij aanvang weten hoe de beëindiging van de huurovereenkomst in zijn werk gaat. Verstandig om bij stil te staan, zeker wanneer u specifieke plannen hebt met het gehuurde na het einde van de huur. 

Gebreken 

Ook tijdens de huurperiode kunnen problemen ontstaan. wat te doen als u als huurder last hebt van lekkage of ongedierte en uw verhuurder weigert daar iets aan te doen? Wat als u als verhuurder door een huurder telkenmale wordt aangesproken op gebreken, waarvan u dacht dat de huurder deze zelf dient op te lossen? Gebreken aan een gehuurde woning of bedrijfsruimte komen vaak voor, evenals geschillen daarover: wie is verantwoordelijk?

Huurbeëindiging

In het huurrecht worden de rechten van een huurder goed gewaarborgd. Niettemin vrezen huurders vaak dat de verhuurder hen zomaar uit de gehuurde woning of bedrijfsruimte kan zetten. Voor verhuurders geldt dat, als zij de huurovereenkomst willen beëindigen, zij goed de wettelijke vormvereisten in het oog moeten houden.

Indien een huurder een huurachterstand heeft of overlast veroorzaakt, wilt u als verhuurder de mogelijkheid hebben de huur snel te beëindigen. Het opzeggen van de huur duurt in die situaties vaak te lang. Ontbinding van de huurovereenkomst is in zulke gevallen een snellere optie. Ontbinding van de huurovereenkomst moet altijd via de rechter, op enkele uitzonderingsgevallen na (bijvoorbeeld wanneer het gehuurde is gesloten omdat een hennepkwekerij is ontdekt). 

Indeplaatsstelling huurovereenkomst

Het komt vaak voor dat een huurder zijn bedrijf wil overdragen, maar dat het einde van de huurovereenkomst nog niet in zicht is. De wet biedt een oplossing in de vorm van indeplaatsstelling. Als verhuurder hoeft u niet zomaar elke nieuwe huurder te accepteren: deze nieuwe huurder moet wel bepaalde waarborgen bieden.

Juridisch advies bij een vraag over huurrecht 

Hebt u vragen met betrekking tot huur? Neemt u gerust contact op met één van de onderstaande huurrechtadvocaten. Zij kunnen u telefonisch te woord staan of een bespreking met u inplannen op ons advocatenkantoor in Middelburg, Rotterdam of Terneuzen.

Specialisten Huurrecht

Bekijk ons team