Tip van de Week

Een all-in loon is een brutoloon waarin het vakantiegeld is inbegrepen en de vakantiedagen worden afgekocht. Het afkopen van vakantiedagen is een gevoelig punt gezien het doel van vakantiedagen, maar in beginsel is dat toegestaan. Daarvoor geldt wel dat het voldoende duidelijk moet zijn voor de werknemer. Als werkgever doet u er dan ook goed aan in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat een werknemer akkoord is met het all-in loon en wat dat betekent. Ga daarnaast de loonstrook na. Ook deze dient duidelijkheid te verschaffen over het feit dat naast het reguliere loon ook het vakantiegeld en de vergoeding voor vakantiedagen in het all-in loon zijn inbegrepen.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team