Tip van de Week

Het kan voorkomen dat u, als werkgever, te veel salaris aan een werknemer hebt betaald. Dit kan bijvoorbeeld komen door een onjuiste loonbelastingafdracht, een verkeerde looninschaling of het (ten onrechte) niet toepassen van correcties bij ziekte. Het teveel aan salaris is dan onverschuldigd betaald. Onverschuldigd betaald salaris kan worden teruggevorderd. Echter kan terugvordering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid of op grond van het goed werkgeverschap onaanvaardbaar zijn. Hierbij speelt een belangrijke rol of de werknemer wist, dan wel behoorde te weten, dat hij te veel salaris kreeg uitbetaald. Komt u erachter dat u te veel salaris hebt betaald? Onderzoek of u dit kunt terugvorderen.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team