Tip van de Week

Het kan gebeuren dat een werknemer zich direct na de proeftijd ziek meldt. Maar wat als blijkt dat de werknemer volgens de bedrijfsarts al bij aanvang van dat dienstverband arbeidsongeschikt was? Mogelijk kunt u dan gebruik maken van de no-risk polis en neemt UWV de loondoorbetalingsverplichting over. U kunt evenwel ook nagaan of het mogelijk is de arbeidsovereenkomst van die werknemer te vernietigen. Onder omstandigheden rust op een werknemer namelijk een mededelingsplicht over zijn werkelijke gezondheidstoestand. Schending van die mededelingsplicht kan een wilsgebrek opleveren, wat betekent dat u de arbeidsovereenkomst buitengerechtelijk kunt vernietigen vanwege dwaling of bedrog.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team