Tip van de Week

Recent handhaafde een gerechtshof de beslissing van een kantonrechter om een concurrentiebeding te schorsen, onder meer vanwege de mogelijkheid die de werkgever aan de werknemer bood om het concurrentiebeding af te kopen. De afkoopmogelijkheid is namelijk een aanwijzing dat het de werkgever niet zozeer gaat om het voorkomen van onrechtmatige concurrentie, maar om het ontvangen van een vergoeding van haar werknemers als zij de arbeidsovereenkomst opzeggen. Het ontkracht bovendien het belang van de werkgever om het concurrentiebeding te handhaven als zij na betaling van een vergoeding door de werknemer hieraan kennelijk geen rechten meer zal ontlenen, aldus het gerechtshof. Wees daarom terughoudend in het aanbieden van een afkoopmogelijkheid.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team