Tip van de Week

Een statutair bestuurder kan te allen tijde kan worden ontslagen door het orgaan dat bevoegd is tot benoeming. Deze bestuurder heeft daarmee minder ontslagbescherming dan een ‘reguliere werknemer’. Wanneer het op enig moment aankomt op ontslag, is dan ook van cruciaal belang of de bestuurder rechtsgeldig is benoemd en hij/zij deze benoeming heeft aanvaard. Als het goed is, blijkt dit uit een duidelijk schriftelijk bewijsstuk waarover u als werkgever beschikt. Zo niet, leg het eerdere benoemingsbesluit dan alsnog vast of neem een nieuw besluit. Daarmee voorkomt u dat u later aan de hand van feiten, omstandigheden en gedragingen aannemelijk moet maken dat uw bestuurder tóch rechtsgeldig is benoemd.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team