Tip van de Week

De Hoge Raad staat toe dat partijen contractueel kunnen afwijken van de zogenoemde Haviltex-maatstaf. Dit is een principe dat stelt dat bij de interpretatie van overeenkomsten niet alleen de tekst ervan, maar ook de intenties van de partijen in aanmerking moeten worden genomen. Het uitsluiten van deze maatstaf impliceert dat enkel de letterlijke tekst van het contract geldt voor de uitleg ervan. In het licht van deze ontwikkeling is het raadzaam om, afhankelijk van het type overeenkomst, te overwegen een dergelijke contractuele clausule op te nemen. Het is echter cruciaal om bij het opnemen van zo’n clausule te zorgen voor buitengewoon heldere en ondubbelzinnige contractuele bepalingen.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team