Tip van de Week

Bij beëindiging van het dienstverband op initiatief van een werkgever heeft een werknemer recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook bij beëindiging vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. In dat geval kunt u de transitievergoeding gecompenseerd krijgen van UWV, maar wel alleen als de arbeidsovereenkomst na de volledige 104 weken arbeidsongeschiktheid wordt beëindigd. Wanneer de werknemer vervroegd een WIA-uitkering ontvangt, mag u de arbeidsovereenkomst dus nog niet beëindigen. Het opzegverbod tijdens ziekte blijft van toepassing, gedurende welke periode u geen recht heeft op compensatie van de transitievergoeding door UWV. Respecteer daarom deze cruciale termijn om te voorkomen dat u als werkgever de transitievergoeding zelf moet dragen.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team