Tip van de Week

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet sprake zijn van een dringende reden. Daarnaast moet u als werkgever aan de werknemer op voortvarende en heldere wijze mededelen wat aan hem of haar wordt verweten. Bij de vraag of aan deze mededelingseis is voldaan, moet niet alleen worden gekeken naar de inhoud van de ontslagbrief. Ook de correspondentie die daaraan vooraf gaat, zoals e-mails van de werknemer, is van belang. Als werkgever mag u een ontslaggrond ook algemeen formuleren, zolang u maar met voorbeelden duidelijk maakt wat u de werknemer verwijt. Kort en goed is het raadzaam om zorgvuldig te handelen bij een (te geven) ontslag op staande voet.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team