Tip van de Week

Vanaf 1 juli 2024 gelden voor ondernemingen die honderd of meer werknemers in dienst hebben nieuwe regels inzake zakelijk en woon-werkverkeer. Onder het werknemersbegrip vallen in het kader van deze regelgeving geen ZZP’ers, uitzendkrachten of gedetacheerde werknemers. Ieder jaar dient u, als werkgever, te rapporteren over uw zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw werknemers. Denk daarbij aan het aantal gereisde autokilometers, uitgesplitst naar soort vervoersmiddel en brandstof. Het rapport dient te worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO adviseert uw administratiesysteem – voor zover noodzakelijk - vóór 1 juli 2024 aan te passen zodat u de benodigde gegevens tijdig en zorgvuldig kunt verzamelen.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team