Tip van de Week

De bestuurder van een stichting heeft meestal een dubbele rechtsbetrekking. Enerzijds is hij statutair bestuurder (vennootschapsrechtelijk) en anderzijds is hij werknemer (arbeidsrechtelijk). De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen van 1 juli 2021 heeft als hoofdregel bepaald dat een rechtsgeldig vennootschapsrechtelijke ontslag ook leidt tot het arbeidsrechtelijke ontslag van de stichtingsbestuurder. Om te komen tot een rechtsgeldig vennootschapsrechtelijk ontslag, gelden verschillende eisen. Zo dient het ontslagbevoegde orgaan bijvoorbeeld rekening te houden met de statutaire termijn voor oproeping, het delen van de agenda voor de vergadering en het horen van de betreffende statutair bestuurder. Neem deze wettelijke én statutaire formaliteiten in acht om een rechtsgeldig ontslagbesluit te kunnen nemen.  

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team