Tip van de Week

Wanneer uw zieke werknemer bepaalde controleverplichtingen niet nakomt (zoals het bezoeken van de bedrijfsarts), kunt u na waarschuwing overgaan tot een loonopschorting. Wanneer de werknemer bepaalde re-integratieverplichtingen niet nakomt (zoals het verrichten van passende arbeid), kunt u de loonbetaling volledig staken. Dat is een stevige sanctie, maar UWV eist nu eenmaal van u als werkgever dat u maatregelen neemt wanneer uw werknemer zijn verplichtingen niet nakomt. Levert deze loonstop niet het gewenste resultaat op, dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV en daarna aan de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege verwijtbaar handelen en nalaten.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team