Tip van de Week

De Nederlandse Arbeidsinspectie publiceert ieder jaar een verslag met interessante inzichten over het opleggen van bestuurlijke boetes en het innen daarvan. Die boetes zien bijvoorbeeld op overtredingen van Arbowetgeving of bij illegale tewerkstelling van vreemdelingen. Uit het jaarverslag 2022 blijkt dat slechts in 29% van de gevallen een reactie op een boetebeschikking wordt gegeven door een beboete onderneming. Dit is een gemiste kans voor de resterende 71% omdat het indienen van een zienswijze of van bezwaar tegen de boete regelmatig leidt tot matiging van die boete. Wordt u geconfronteerd met (een voornemen tot) boeteoplegging door de Nederlandse Arbeidsinspectie? Onderneem dan altijd en tijdig actie.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team