Tip van de Week

Een werknemer kan in beginsel in de eerste twee jaar van zijn ziekte niet worden ontslagen. Geldt dit ook wanneer de arbeidsongeschiktheid verband houdt met een arbeidsconflict (‘situatieve arbeidsongeschiktheid’)? Bij situationele arbeidsongeschiktheid is het opzegverbod wegens ziekte niet van toepassing, tenzij het arbeidsconflict leidt tot lichamelijke of psychische stoornissen die de werknemer verhinderen zijn arbeid te verrichten. Is geen sprake van lichamelijke of psychische stoornissen? Dan geldt geen opzegverbod bij ziekte en kan de werknemer worden ontslagen. Wel dienen uiteraard nog steeds de juiste ontslagregels in acht te worden genomen. Let als werkgever van een (situatief) arbeidsongeschikte werknemer dus goed op wat uw mogelijkheden voor ontslag zijn.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team