Tip van de Week

Wanneer u als werkgever te maken hebt met een disfunctionerende werknemer, hebt u verschillende verplichtingen waaraan u moet voldoen voordat u deze werknemer eventueel kan ontslaan. Zo dient u de werknemer tijdig op de hoogte te stellen van het feit dat hij werkzaamheden niet op de juiste wijze verricht. Als de werknemer na enige tijd niet verbetert, dient u een formeel verbetertraject in te zetten. Voor een verbetertraject is medewerking van de werknemer vereist. Weigert een werknemer mee te werken, bijvoorbeeld omdat hij meent dat hij niet disfunctioneert? Leg deze weigering goed vast en wijs hem erop dat een weigerachtige houding kan leiden tot arbeidsrechtelijke gevolgen.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team