Tip van de Week

Een werknemer heeft geen recht op loon tijdens ziekte als hij niet meewerkt aan redelijke voorschriften van de werkgever of een door hem aangewezen deskundige. Stel dat de bedrijfsarts mediation adviseert en uw werknemer dit weigert, staat u dan als werkgever met lege handen? Zeker niet, want als (1) mediation door de bedrijfsarts wordt geadviseerd, (2) u aan de mediation redelijke voorwaarden verbindt, (3) u met de werknemer overlegt over de aan te stellen mediator én (4) de werknemer de mediation tóch weigert, dan kunt u de werknemer sanctioneren. In dat geval kunt u een loonstop toepassen of misschien zelfs - bij herhaaldelijke weigering - overgaan tot ontslag. Houd deze mogelijkheden in gedachten en neem passende maatregelen.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team