Tip van de Week

Een goed werkgever moet zijn werknemers de ruimte geven om privéactiviteiten tijdens werktijd te verrichten, mits dit binnen de perken blijft. Denk hierbij aan het tijdens werktijd bekijken van een woning of het doen van online bestellingen. Als de werkgever een strikte(re) scheiding tussen privé en werk op de werkvloer wil hanteren, dan moet hij zijn werknemers hierover vooraf (bij indiensttreding) informeren. Ook moet hij duidelijk maken wat de gevolgen kunnen zijn als werknemers zich daar niet aan zou houden. Doet een werkgever dat niet, dan riskeert hij dat een werknemer die onder werktijd privéactiviteiten uitvoert niet kan worden ontslagen.

Actualiteiten overzicht

Maak kennis met onze specialisten

Bekijk ons team